fbpx
x
Мени

Вести од граѓанските оргранизации

Содржината на информациите презентирани во овој дел од веб странaта се единствена одговорност на грантистите и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразуваат гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат. Информациите се презентирани како што се пристигнати и печатните или други грешки во нив се одговорност на самите автори.

Заедницата на Црногорците од Република Македонија поднесе предлог иницијатива за меѓусебна соработка

Објавено на:
На ден 20.02.2017 година Заедницата на Црногорците од Република Македонија поднесе предлог иницијатива за меѓусебна соработка помеѓу: ДСУ за рехабилитација и образование “Св.Наум Охридски” од Скопје и Ресурсниот центар за образование и оспособување “1 Јуни” од Подгорица. На наше големо задоволство, иницијативата наиде на позитивен одговор од двете страни. Можноста за соработка помеѓу институциите од […]

За безбедноста на новинарите

Објавено на:
Прашањето за безбедноста на новинарите не е само прашање на бројки на повредени, уапсени или загрозени новинари. Тоа е прашање за условите, факторите и одговорните кои доведоа до тоа новинарите да бидат цел на напади, физички и вербално, да работат во услови на страв и закани,  да бидат изложени на цензура, да применуваат автоцензура. Комплетно […]

Македонија не смее да биде земја во која нема слобода на медиуми

Објавено на:
На само неколку дена пред одбележување на 3 мај, Ден на слободата на медиумите, во Македонија, по речиси 20 години опстојување, се затворија неколку весници кои некогаш беа бедем на слободното новинарство. На Денот на слободата на медиумите, за жал, Македонија спаѓа во оние земји во кои не постојат слободни медиуми. Тоа го покажува индексот […]
20170428 Albiz vesti

Подготвена Стратегија на ГО за соработка со бизнис секторот

Објавено на:
На 25 и 26 април 2017 година во Охрид, Фондацијата „Албиз“ ја организираше втората работилница за креирање на „Неформална платформа на НВО за соработка со бизнис секторот“ каде беше разгледана предлог Стратегијата на граѓанските организации за соработка со бизнис секторот. Учесници беа претставници на различни организации, членки на неформалната платформа. Во Стратегијата е даден преглед […]
20170427 Koalicija vesti

Процена на влијанието на Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје 2010–2020

Објавено на:
Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници на 26 април ги презентираше наодите од процената на влијанието на Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје 2010–2020 година која беше донесена од Владата на Република Македонија во 2011 година. „Според индикаторите, имаме пораст на сексуално преносливите инфекции, загрижувачки висока стапка на перинатална смртност и немаме пристап […]