На самиот крај на 2020 година Рурална Коалиција потпиша уште еден меморандум за соработка и тоа овој пат со Банката за храна – Храна за сите. Двете организации заедничката соработка ја градат подолг временски период, па се појави и потребата од нејзино официјализирање како би се поставила и темелите на взаемното делување во годината која што следува,а во делот на градењето на стратешки пристап кога станува збор за производството на храна, делувањето во руралните средини и обезбедувањето на храна на оние на кои што им е најпотребно.

Прочитај повеќе