За да може да започнеме со приближување на дигиталната агенда во локалната заедница и користење на е-услугите како и за да може полека, но сигурно да го отпочнеме процесот на дигитална трансформација, треба да ја знаеме реалната состојба и моменталното познавање на дигиталната агенда во руралните средини.

За таа цел тимот на Рурална Коалиција кој што работи на проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА” Ве поканува да одвоите 5 минути од Вашето време и да ги одговорите прашањата зададени на овој линк.

Проектот “Дигитализација во земјоделството – СЕГА”е суб-грантиран во рамките на проектот “Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА” го спроведува Metamorphosis Foundation ( Северна Македонија ), Академија за е-владеење ( Естонија ), Levizja Mjaft ( Албанија ), ЦРТА – Центар за истражување,транспарентност и отчетност ( Србија ), HBO 35мм ( Црна Гора ) и ODK – Отворени податоци Косово ( Косово ). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.