WordPress е една од најпопуларните платформи за креирање и одржување на професионални веб страници. Оваа платформа има многу функционалности кои се лесно достапни секому дури и на оние кој не се програмери, а сакаат да креираат своја веб страна.

За да обезбедите место на оваа обука, потребно е како дел од општокорисна работа да одберете помеѓу чистење на три јавни површини или вклучување во креирање/уредување/преведување на 5 статии на Wikipedia на македонски јазик.