LEAD MK стипендистот Стефан Момиќ го посвети својот проект кон едукација на младите за различни ресурски и методи кои можат да ги користат за да адресираат различни прашања кои се од нивен интерес. Со поддршка на млади активисти кои имаат искуство во спроведување на иницијативи, тој изработи стрип за младински активизам со наслов „Ко(инцидент)ции“.

Стрипот „Ко(инцидент)ции“ е дел од “Starting Point“ спроведуван од Linking, Engagement, Advocacy, Development – LEAD MK стипендистот Стефан Момиќ, финансиски поддржан од Проектот на УСАИД за граѓанско учество.

Целиот стрип е достапен на следниот линк