Infosheet произлезен од дискусијата на млади од различни градови на возраст од 18 до 24 години и експертка и застапничка за здрава животна средина, Евгенија Крстевска.

DOWNLOAD PDF

The post Учеството на младите во заштита, промоција и реализација на правото на животна средина како човеково право appeared first on EPI.