Проектот АКТ – Активна граѓанска акција 2.0 има цел да ја зголеми вклученоста на општата јавност во дебата со носителите на одлуките, која ќе овозможи национален дијалог околу потребните механизми за ефективна демократска транзиција во Северна Македонија.

DOWNLOAD PDF

The post [Резиме на проектот] АКТ – Активна граѓанска акција 2.0 appeared first on EPI.