Конференцијата „Историјата може и да зближува“ е завршен настан во рамките на проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“. Овој настан, иако е завршна активност, е всушност првиот во рамките на овој проект, кој се реализираше на отворено и во живо. На 27 мај 2021, во паркот на Младинскиот културен центар во Скопје, се сретнавме со проектната група на наставници и наставнички по историја, но исто така и со претставници од граѓански организации, поддржувачи и институции од земјава.

Оваа конференција зближи многу различни луѓе, беше исклучително инспиративна и опфати различни аспекти преку кои можеме да ја толкуваме историјата. Настанот беше поделен во три блокови со простор за прашања, одговори и дискусија.

„Историја во единаесет цитати“ беше излагањето на Петруш Тоинес, кој на многу инспиративен начин ја предизвика публиката и присутните да размислуваат на неколку клучни прашања: дали навистина холокаустот е тешка тема за разработка, зошто историјата од независноста на земјава па до денес не постои во учебниците, нема ли ништо за 2001ва и како тоа ништо не е променето во програмите за историја од 2005?

„За да дојдеме до тука, претходел долг процес на работа… Преку германската програма Цивилен мировен сервис, работиме со Мировна акција од 2008. За мене, ова е мозаик. Сеуште ја немаме целосната слика, но овој процес се надоврзува кон мозаикот. Сега Ви се обраќам Вам. Вие секогаш имате некој покрај вас кој ќе се погрижи, овој процес ќе биде скроен за Вашите потреби, некој што ќе се погрижи Вашиот глас да биде слушнат. Ние сме тука да Ви подадеме рака и заеднички да го осмислиме тоа„ – истакна Бенџамин Блекнер, Регионален координатор за Западен Балкан, Курве, Вустров, Центар за тренинг и вмрежување за ненасилна акција.

Во вториот блок од конференцијата, беа презентирани проектинте достигнувања. Така, професорите и професорките вклучени во проектот зборуваа за процесот на изградба на капацитети, дијалошките средби и креирањето на практикум за реализација на вон наставни активности по предметот историја. Вон наставните активности беа реализирани во етнички мешани групи од ученици и ученички во соработка со по 3 или 4 училишта. Беа опфатени основни и средни училишта во 4 групи кои работеа на следниве теми: Политиката е женски род, Жени во Македонија – жени хероини, И тие се наши херои (се мисли на фудбалската репрезентација) и Мултукултурен календар. Во овој блок беа презентирани и наодите од анализата на учебниците по историја.

Во третиот блок од конференцијата, имавме гости од земји од Европската унија, на темите: Искуства од ЕУ – Латвија, како до современо предавање на историјата? – излагање имаше Лаура Лаумберга – Николова, професорка по историја и Стивен Стигерст, Директор од ЕУРОКЛИО кој имаше излагање на тема: Толкување на историјата во 21 век, предизвици за наставниот кадар и научени лекции.

Целиот настан е достапен на Youtube каналот на Мировна акција https://www.youtube.com/watch?v=pHI-0lrNPvQ

За оваа конференција, интерес покажаа две телевизии. 24 Вести, каде гостување на утринска емисија имаше мировниот работник Горан Талески од Мировна акција и изјави од наставниците и АНИМ зеде телевизија Сител.