fbpx
x
Мени
Транспаренси Интернешнл-Македонија

Транспаренси Интернешнл-Македонија

Транспаренси Интернешнл-Македонија
ТИ-Македонија
Transparency International - Macedonia
2006
Здружение
Слаѓана Тасева, Претседател
4030006613889
6166741
ул. Наум Наумовски Борче бр.58, П.Ф. 270, 1000 Скопје
Центар
Скопски
Дона Димов, Проектен координатор 078/259-367 ddimov@transparency.mk
+00389 3217 000

Главна цел на програмата за работа на здружението на граѓани „Транспаренси Интернешнл - Македонија“ е да се воспостави систем на добро владеење за ефикасна превенција за борба против корупцијата- која би се имплементирала преку низа активности во рамки на самото здружение.
Преку своето работење, ТИ-М е препознатлива и почитувана од страна на многу институции и организации, јавни и приватни, домашни и странски со цел да даде свој придонес или експертски став во различни области.
ТИ-М е членка на Платформата за борба против корупција која е формирана од страна на 15 НВО на 09 Декември 2014 година. Организацијата има потпишано бројни меморандуми за соработка со невладини организации и државни институции.
Проекти кои ги спроведува ТИ-М можат да се најдат веб страната: www.transparency.mk

Антикорупција

Владеење на правото

Транспарентност

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Објавено пред 3 годинаи Запознавање со е-Платформа
Објавено пред 3 годинаи Запознавање со е-Платформа
Објавено пред 3 годинаи Запознавање со е-Платформа