fbpx
x
Мени
Здружене на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија

Здружене на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија

Здружене на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија во Република Македонија
ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА
Association of citizens with epilepsy and parents of children with epilepsy in Republic of Macedonia – EPILEPSIJA MAKEDONIJA
EPILEPSIJA MAKEDONIJA
2013
Здружение
Деан Бунески, претседател
4060013500646
6920381
Јоска Јорданоски бб, канцеларија 31, Прилеп
Илинденска бр.2, Кривогаштани, Кривогаштани
Кривогаштани
Пелагониски
Деан Бунески, претседател, +389(0)70234652, dbuneski@epilepsijamakedonija.mk
070234652

Визија:Создавање на општество каде ќе се почитуваат правата на лицата со епилепсија, и ќе им се овозможи социјален, здравствен и економски просперитет. Општество кое ќе има поддршка и почит кон лицата со епилепсија, и ќе им овозможи достоинствен живот.
Мисија: Информирање на оваа група граѓани од областа на здравствената заштита.Намалување на дискриминацијата врз лицата со епилепсија.Промоција, почитување и заштита на правата на лицата со епилепсија во Македонија и унапредување на нивниот социоекономски статус. Обединување на лицата со епилепсија и родители на деца со епилепсија, како и нивна континуирана едукација и насочување, со цел да се подобри квалитетот на живот на лицата со епилепсија.Зголемување на можностите за вклучување како и социјална сигурност на лицата со епилепсија. Подобрување и зголемување на општествената положба на лицата со епилепсија во Република Македонија.
Цели: Да се подобри квалитетот на животот на сите луѓе со епилепсија и нивните семејства, како и да се овозможи подобро разбирање на природата на епилепсија и потребите на луѓето со епилепсија;
Да се зголеми јавната и професионална свест за епилепсија како нарушување кое може да се лекува;
Да се идентификуваат потребите на луѓето со епилепсија на национално и регионално ниво;
Да се поттикнат институциите да одговорат на потребите на луѓето со епилепсија.

Друго

Здравје и здравствена заштита

Лица со посебни потреби

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

Друго

500

10