Не, корисниците на акциски грант или специфичен акциски грант не се подобни за аплицирање за институционален грант до крај на програмата Цивика мобилитас и обратно корисниците на институционален грант не се подобни да аплицираат за акциски грант.

Но, институционалните, акциските и специфичните акциски грантисти се подобни да аплицираат како партнери во повиците за предлози за акциски грантови, а исто така може да аплицираат и за мали акциски и/или ад хок грантови.