fbpx
x
Мени
Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип

Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип

Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип
Гласен Текстилец
Association for protection of workers' rights Glasen Textilec – Stip
2017
Граѓанска организација
Кристина Ампева, претседателка
4029017519525
7202903
Сутјеска 59, и за пратки: Пролетерска 42, Штип
Штип
Источен
Благојче Дишоски, финансиски координатор, blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk
075316109

Гласен Текстилец од 2017 година работи на афирмирање и препознавање на проблемите на работниците и кршењето на човековите и работничките права, како и на подигање на свеста на работниците/чките преку едукации, трибини, конференции, семинари и други активности, учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците/чките од приватниот сектор, со акцент на текстилната, кожарската и чевларската индустрија. Преку програмите и проектите коишто ги имплементира Гласен Текстилец, директно се залага за унапредување на човековите, работничките права, пристапот до правда на маргинализираните, заштита од дискриминација, еднаква плата за иста работа. Фокус на здружението се женските права, со оглед на тоа дека 90% од вработените во текстилната индустрија се жени.
Гласен Текстилец има имплементирано над 10 самостојни проекти и неколку партнерски проекти. Преку проектните активности, се залага за директно унапредување на правата на текстилните работнички, кои патем се човекови права, загарантирани со Устав.
Во Гласен Текстилец се вработени 5 лица и две лица кои се постојано ангажирани.
Визијата на Здружението е: Граѓани работници со висока свест, едуцирани, информирани, ги уживаат своите права.
Мисијата на здружението е: Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците во РСМ.

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Демократија

Добро владеење

Култура

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Невработени

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација