fbpx
x
Мени
Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип

Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип

Здружение за заштита на работничките права „Гласен Текстилец“ - Штип
Гласен Текстилец
Association for protection of workers' rights Glasen Textilec – Stip
2017
Граѓанска организација
Кристина Ампева, претседателка
4029017519525
7202903
Кнцеларии на: Сутјеска 59, и за пратки: Пролетерска 42, Штип
Пролетерска 42, 2000 Штип
Штип
Источен
Благојче Дишоски, финансиски координатор, blagojche.dishoski@glasentekstilec.mk
075316109

Гласен Текстилец e непрофитно и непартиско здружение основано во 2017, од страна на текстилни работнички и активисти за човекови права. Од тогаш работи на афирмирање и препознавање на проблемите на работниците и кршењето на човековите и работничките права, како и на подигање на свеста на работниците/чките преку едукации, трибини, конференции, семинари и други активности, како што се застапување и лобирање, истражувања, учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците/чките од приватниот сектор, со акцент на текстилната, кожарската и чевларската индустрија.
Преку програмите и проектите коишто ги имплементира Гласен Текстилец, директно се залага за унапредување на човековите, работничките права, пристапот до правда на маргинализираните, заштита од родово-базирана дискриминација, промоција на родовата еднаквост, еднаква плата за иста работа. Фокус на здружението се женските права, со оглед на тоа дека 90% од вработените во текстилната индустрија се жени.
Гласен Текстилец има имплементирано над 10 самостојни проекти и неколку партнерски проекти. Преку проектните активности, се залага за директно унапредување на правата на текстилните работнички, кои патем се човекови права, загарантирани со Устав.
Во Гласен Текстилец се вработени 5 лица и две лица кои се постојано ангажирани.
Гласен Текстилец има имплементирано над 10 самостојни проекти и неколку партнерски проекти. Преку проектните активности, се залага за директно унапредување на правата на текстилните работнички, кои патем се човекови права, загарантирани со Устав.
Во Гласен Текстилец се вработени 5 лица и две лица кои се постојано ангажирани.
Визијата на Здружението е: Граѓани работници со висока свест, едуцирани, информирани, ги уживаат своите права.
Мисијата на здружението е: Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците во РСМ.

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Култура

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Млади и студенти

Невработени

Рурално население

7

33

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација