fbpx
x
Мени
ЗДРУЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ЕГИПЌАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОХРИД

ЗДРУЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ЕГИПЌАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОХРИД

ЗДРУЖЕНИЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ЕГИПЌАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОХРИД
ЗБРЕМ
Association of balkan Egyptions in Macedonia
ABEM
1990
Здружение нa граѓани
Аднан Ашимоски претседател
4020999127997
4166213
ул. “Андон Дуков“ бр.8, Охрид
ул. “Андон Дуков“ бр.8, Охрид
Охрид
Вахид Мемед секретар 075-827-464 vahidmemed22@gmail.com
075827464

Од 1990 година до денес Здружението преку различните форми на дејствување успеа да го зачува идентитетот на Египќаните во Република Македонија.

Култура

Меѓуетнички односи

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Етнички заедници

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

150

50