Дали вашата општина е пријателски настроена кон младите? Дали во вашата општина има локална стратегија, дали има локален младински совет? Дали……?

За Младински сојуз Крушево да ja мапира вашата општина и колку истата е пријател на младите луѓе, сите заинтересирани можат да го пополнат „Youth Friendly City прашалникот на следниов линк.

На овој начин самите граѓани ќе бидат дел процесот на мапирање и оценување на локалните младински стратегии и механизми во општината, кој ќе резултира со сет на препораки адресирани кон носителите на одлуки преку организирање на тркалезна маса со локалните носители на одлуки за подигање на свеста и лобирање за развој на институционални мерки за поддршка на младинските реформи и релевантни младински политики.

Имено, главна цел на проектот „Youth Friendly City“ е да се развијат и изградат компетенции и знаења кај младите луѓе кои ќе бидат директно вклучени во проектот (активни млади луѓе, членови на локалите младински совети итн.) стремејќи се кон ефективно оценување на локалните младинските политики и механизмите во нивните заедници.

Овој прашалник е подготвен во рамки на проектот “Youth Friendly City” финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество, а кој се спроведува од страна на Младински сојуз – Крушево.

Младинскиот сојуз- Крушево е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.