fbpx
x
Мени
Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“

Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“

Асоцијација за истражување, комуникации и развој „Паблик“
Паблик
Public- Association for research, communications and development
Public
2002
Здружение на граѓани
Климентина Илијевски, извршна директорка
40300002455502
5681626
Бојмија 1-2/21 Скопје
ул. Бојмија бр. 1-2/21, 1000 Скопје
Аеродром
Александра Илоска, истражувачка/аналитичарка aleksandra@public.org.mk, Анета Ристеска, соработничка за комуникации aneta@public.org.mk, Жармена Божиновска, соработничка за финансии zarmena@public.org.mk, Климентина Илијевски, извршна директорка klimentina@public.org.mk, Маја Раванска, програмска координаторка maja@public.org.mk
+389 2 2466 444

Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“ е независна, непрофитна организација за истражување и застапување. Аналитички ги следи настаните во областите социјална инклузија, социјални претпријатија, социјални иновации, општествен импакт и медиуми и медиумска култура.
Организацијата става посебен акцент на социолошките феномени, на тој начин придонесувајќи кон демократските процеси во општеството и креирањето на општествените вредности.
Компетитивната предност и најсилна страна на „Паблик“ како организација е континуираниот пристап до најранливите категории граѓани. Оваа позиција овозможува преку научно истражување подлабоко да ги истражиме и утврдиме причините за состојбата на социјална исклученост.
Мисија: Поттикнување позитивна општествена промена преку промовирање социјална инклузија. Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост преку нудење решенија базирани на докази од истражувања и наоѓање иновативни методи за комуникација, застапување и поттикнување критичка дебата.

Визија: Општество со еднакви можности за сите во кое граѓаните се свесни за својата улога и моќ за генерирање позитивни општествени промени.

Вработување

Друго

Образование, наука и истражување

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Граѓански организации

Лица со посебни потреби

Невработени

Претприемачи

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

2015

Објавено пред 6 годинаи TË PASTREHËT RRETH NE: publik fshehur potencial
Објавено пред 6 годинаи TË PASTREHËT RRETH NE: publik fshehur potencial
Објавено пред 6 годинаи TË PASTREHËT RRETH NE: publik fshehur potencial