fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје

Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје

Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје
ИЧП Скопје
Civil Society Organization Institute for human rights Skopje
IHR Skopje
2009
здружение
Маргарита Цаца Николовска - Претседател на ИЧП
4080009503585
6486703
ул.„Рајко Жинзифов“ бр. 49 А, 1000 Скопје
ул.„Рајко Жинзифов“ бр. 49 А, 1000 Скопје
Центар
Маја Стојаноска 0038970314798 maja.stojanoska@ihr.org.mk
+389 2 3243 331

Мисија:
Обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи преку истражување, анализа, едукација и други начини на дејствување.

Визија:
Институтот за човекови права - кредибилен и препознатлив чинител во дејстување во насока на целосно обезбедување, промовирање, унапредување и заштита на човековите права и слободи.

Уникатност:
Симбиоза на знаење и искуство во областа на човековите права и слободи и ентузијазам во спроведување на визијата и мисијата.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Животна средина и природни ресурси

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Деца

Етнички заедници

Жени

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

54

1

2015