Анализата дава преглед за значењето на универзитетот, кој има статус на студент и кој е член на академската заедница. Дава осврт на етичките вредности на универзитетот, начинот на студирање, организирање на студирањето, партиципација, права на студенти и други области кои имаат за цел да го олеснат студирањето. Уредници: Александра Живковиќ, Кристина Митрова Автор: Ѓорѓи Илиевски Публикацијата е поддржана од УСАИД и ФООм.