fbpx
x
Мени

Од 27 јуни до 01 јули проектниот тим на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски и Елизабета Ристеска, присуствуваше на тренингот за грантисти кои се дел од Граѓанската алијанса за транспарентност…

Од 27 јуни до 01 јули проектниот тим на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски и Елизабета Ристеска, присуствуваше на тренингот за грантисти кои се дел од Граѓанската алијанса за транспарентност. На тренингот организиран и реализиран од страна на имплементаторите на проектот Фондација Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, шест-те граѓански организации како корисници на грант, меѓу кои и Рурална Коалиција, во рамките на шемата на ре-грантирање која се спроведува во рамките на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации” преку практични вежби, дискусии, размена на искуства, се стекнаа со знаења и вештини за реформа на јавна адинистрација, методолошки пристапи и креирање на политики базирани врз докази. Секоја организација имаше можност да го допрецизира правецот и насоката во која што ќе се одвиваат предвидените проектни активности, а се со цел да се придонесе во процесот на реформа на јавната администрација како стратешки приоритет на државата, меѓутоа со активно вклучување, соработка и дијалог со граѓанскиот сектор. Водени низ процесот на ЕУ политиките, акциските програми, проектниот циклус и проектниот менаџмент од страна на искусни експерти и ментори во областа, проектниот тим на Рурална Коалиција се здоби со практични знаења и вештини кои што ќе придонесат во квалитетот и успешноста на реализација на активностите предвидени во проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се достигнува“

Од 27 јуни до 01 јули проектниот тим на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски и Елизабета Ристеска, присуствуваше на тренингот за грантисти кои се дел од Граѓанската алијанса за транспарентност…

Од 27 јуни до 01 јули проектниот тим на Рурална Коалиција, Лилјана Јоноски и Елизабета Ристеска, присуствуваше на тренингот за грантисти кои се дел од Граѓанската алијанса за транспарентност. На тренингот организиран и реализиран од страна на имплементаторите на проектот Фондација Отворено општество – Македонија и ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии, шест-те граѓански организации како корисници на грант, меѓу кои и Рурална Коалиција, во рамките на шемата на ре-грантирање која се спроведува во рамките на проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации” преку практични вежби, дискусии, размена на искуства, се стекнаа со знаења и вештини за реформа на јавна адинистрација, методолошки пристапи и креирање на политики базирани врз докази. Секоја организација имаше можност да го допрецизира правецот и насоката во која што ќе се одвиваат предвидените проектни активности, а се со цел да се придонесе во процесот на реформа на јавната администрација како стратешки приоритет на државата, меѓутоа со активно вклучување, соработка и дијалог со граѓанскиот сектор. Водени низ процесот на ЕУ политиките, акциските програми, проектниот циклус и проектниот менаџмент од страна на искусни експерти и ментори во областа, проектниот тим на Рурална Коалиција се здоби со практични знаења и вештини кои што ќе придонесат во квалитетот и успешноста на реализација на активностите предвидени во проектот “Отчетност за сработеното со парите на граѓаните – реформа на јавната администрација која тешко се достигнува“