fbpx
x
Мени

Вести од Civica Mobilitas

AKT 02

Наскоро ќе бидат познати добитниците на акциски грантови на Цивика мобилитас

Објавено на:

AKT 02Цивика Мобилитас во текот на месец мај ја заврши проверката на административниот квалитет и на подобноста на пријавите за вториот повик за акциски грантови под број ЦМ-АКТ-02. На повикот што беше отворен од 15 април 2016 година до 10 мај 2016 година беа поднесени вкупно 84 пријави.

Rabotilnica za participativno istrazuvanje i analiza 18.5.2016 1

Работилница за партиципативно истражување и анализа за институционалните грантисти

Објавено на:

Rabotilnica za participativno istrazuvanje i analiza 18.5.2016 1Партиципативноста на истражувањата и анализите кои ги прават граѓанските организации беше главната идеа на работилницата што се одржа на 18 мај 2016 година во просториите на МЦМС во Скопје. На работилницата учествуваа 11 претставници на институционалните грантистите на Цивика мобилитас, а ја водеше Сајмон Форестер, меѓународен експерт на програмата.

Promocija na 48 grantisti 17.5.2016

Промоција на нови 48 грантови на Цивика мобилитас

Објавено на:

Promocija na 48 grantisti 17.5.2016Цивика мобилитас, денес (17 мај 2016 година) ги промовираше новите 48 грантисти и тоа институционалните грантови за 20 граѓански организации, специфичните акциски грантови за седум граѓански организации, мали акциски грантови за 12 граѓански организации и ад хок грантови за девет граѓански организации.

Social Marketing 1

Работилница за социјален маркетинг

Објавено на:

Social Marketing 1Користењето на социјалниот маркетинг за целите на граѓанските организации беше главната идеа на воведната работилница на оваа тема што се одржа на 20 и 21 април 2016 година во Скопје. На работилницата учествуваа дваесетина претставници на грантистите на Цивика мобилитас, а ја водеше Сајмон Форестер, меѓународен експерт на програмата.

SAK 02 grantisti 2

Се комплетираа специфичните грантисти

Објавено на:

SAK 02 grantisti 2Новите четири специфични акциски грантисти на Цивика мобилитас, се состанаа на 11 април 2016 година и разменија информации за истражувачко-развојните акции. Од страна на тимот на Цивика мобилитас беа презентирани намената, приоритетите и очекувањата од овие и од трите претходно одобрени грантови, како и договорните права и обврски и процесот на склучување договор.