„Ако на  политиката гледаме на како уметност на управување со државата или заедницата, тогаш „зелената политика“ би била предизвик за постојниот политички, социјален, економски и научен консензус, кој доминира  во последните 200-300 години, од времето на просветителството, а кој не доведе таму каде што сме сега.“ – Andrew Dobson („Green Political Thought“)