Првата обука се однесуваше на основна и напредна статистичка анализа во Стата, а таргетираше млади економисти. Следуваат обуки и за останати чинители.