Иако тековната зимска сезона е „слаба“ со снег и мраз, сепак за чистење на улиците и патиштата од снег, како и за набавка на сол и песок за прскање по улиците во зимски услови, планирано е да се потрошат 5,5 милиони евра, се вели во истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. ЈП Македонија пат, Градот Скопје и општините низ земјава имаат спроведео вкупно 55 тендери за оваа намена, а договорите главно се склучени со истите фирми како и во претходните неколку години.

Најмногу пари за зимско одржување на патиштата планира да потроши ЈП Македонија пат – 3,1 милиони евра, што е 56% од вкупниот износ. Следни се Град Скопје со 626 илјади евра и Гази Баба со 124 илјади евра.

Само првите пет фирми со коишто се склучени најголеми договори ќе добијат 60% од вкупниот износ за зимско одржување во земјава. На врвот се две, Димакс рудници од село Сопотница, Демир Хисар со 1,4 милиони евра и НБ Транс Сомпану Тетово со 1,2 милион евра.

Имајќи предвид дека станува збор за склучени договори, останува да се истражи колку од овие договори ќе се реализираат и колку од планираните износи ќе бидат потрошени во оваа „блага“ зима.

За повеќе информации погледнете го целосното истражување и базата на податоци за зимско одржување.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.