Институтот за европска политика – Скопје на 18 и 19 ноември 2017 година успешно ја организираше првата дебатна анкета во Македонија која се однесуваше на пристапувањето кон ЕУ. Преку 150 граѓани од целата Македонија заедно дискутираа за евентуалниот развој, позитивни и негативни последици врз демократијата и економијата, доколку Македонија се вклучи во Европската Унија.

Учесниците имаа прилика да ги слушнат мислењата и ставовите на експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрасни мислења. Дел од темите во дебатната анкета ги опфатија општите ставови за ЕУ, демократските и економските придобивки и предизвици од интеграцијатакако и ставовите на граѓаните околу проблемот со името.

Евидентна е промената на перцепциите на граѓаните пред и по националната дебата за ЕУ. Голем дел од граѓаните сметаат дека членството на државата во ЕУ е многу важно, особено во делот на демократските и економските реформи. Од друга страна, многу мал број на граѓани сметаат дека Македонија ги исполнува демократските критериуми за влез во ЕУ.

Oгромен број од нив се за итни реформи во делот на владеењето на правото, судството, администрацијата и медиумите. Името претставува горливо прашање кое сериозно влијае врз перцепциите за ЕУ. Сепак, значителен број на граѓани би прифатиле промена на уставното име на државата доколку се гарантирани македонскиот јазик и идентитетот.

Останатите податоци можете да ги најдете во краткиот извештај.

Институтот за европска политика ја спроведе оваа анкета во рамките на акцискиот грант од Цивика мобилитас, а е прва од својот вид на територијата на поранешна Југославија, а втора на Балканот, по Софија.