Целта на проектот е да се оцени неусогласеноста помеѓу тековните практики на економиите од Западен Балкан и методологијата на статистиката на ЕУ за политики на пазарот на труд и да се понудат патокази на клучните засегнати страни за усогласување со практиките на ЕУ.

Донатор / Клиент: Регионален совет за соработка (RCC)

Партнери: Членови на WEBecon, предводени од основачкиот член CREDI

Времетраење: јуни – септември 2023 година

The post Усогласување на базата на податоци за политиките на пазарот на трудот на Западен Балкан со ЕУ и јакнење на капацитетите на партнерите од ЗБ first appeared on Finance Think.

The post Усогласување на базата на податоци за политиките на пазарот на трудот на Западен Балкан со ЕУ и јакнење на капацитетите на партнерите од ЗБ appeared first on Finance Think.