Во мај и јуни оваа година, Институтот за европска политика – ЕПИ, по трет пат во земјава спроведе дебатна анкета во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. Симнете го резимето со резултатите од истражувањето.

The post Резиме на резултати од Националната дебата за изборните реформи во Северна Македонија appeared first on EPI.