Во овој краток документ се дава прeглед на прекршувањето на основните права на ЛГБТИК луѓето во Унгарија, реакциите на институциите на ЕУ, важноста на овие реакции во заштитата на правата на ЛГБТИК луѓето во Унгарија и пошироко, како и главните предизвици со кои тие можат да се соочат.

The post Прекршување на основните права на ЛГБТИК луѓето од страна на Унгарија appeared first on EPI.