fbpx
x
Мени

(ОБНОВЕНО) Повик за за утврдување на референтна листа на експерти од редот на поранешни општински советници

Ве информираме дека Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија – Велес (ЗФР), го продолжи рокот за аплицирање на експерти – поранешни советници до 7 јули 2017 година. Активностите се утврдени во проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементација (Empowering Municipal Councils – Implementation Phase)“, финансиран од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), Швајцарска амбасада и интегрално спроведуван од Програмата за развој на обединетите нации УНДП – канцеларија Скопје.

Повеќе информации од:

(ОБНОВЕНО) Повик за за утврдување на референтна листа на експерти од редот на поранешни општински советници

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавни претпријатија – Велес (ЗФР), го продолжи рокот за аплицирање на експерти – поранешни советници до 30 јуни 2017 година. Активностите се утврдени во проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза на имплементација (Empowering Municipal Councils – Implementation Phase)“, финансиран од страна на Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), Швајцарска амбасада и интегрално спроведуван од Програмата за развој на обединетите нации УНДП – канцеларија Скопје.

Повеќе информации од: