povikСекретаријатот на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) објавува повик за вклучување на волонтери во канцеларијата на НМСМ во Скопје.   ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕРОТ: –          Желба за стекнување нови знаења –          Интерес за користење интернет и социјални мрежи –          Познавање на фотографија –          Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија –          Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански …