Во јавната дискусија на фестивалот „Битола отворен град“ учествуваа:

Г- дин Владимир Лазовски– Заменик министер за култура на Република Македонија со поздравно обраќање
Воведничари:
проф. д-р Иван Додовски – Универзитет Американ Колеџ Скопје,
Петрит Сарачини – Министерство за култура на Република Македонија и
Маја Ангеловска – МКЦ – Битола

Модератор на настанот беше д-р Сашо Додовски.

Јавната дискусија се темели на документот ”Audience is Watching You – Challenges to Audience Development by Independent Cultural Organizations in Bosnia and Herzegovina, Macedonia and Serbia”, кој покрај заклучоци од серија јавни дискусии, содржи и препораки за донаторите и креаторите на политики, за истражувачите, образовните институции, граѓанските организации и културните работници.

Документот е изработен од експертски тим, во состав: Иван Додовски, Горан Томка и Аида Везиќ, преку консултативен и партиципативен процес, кој се разви во рамките на регионалниот проект “Публиката ве гледа”, кој партнерски го реализираат организациите: МКЦ – Битола, Независна културна сцена на Србија и Младински културен центар „Абрашевиќ“ од Мостар, а со поддршка на Програмата за регионална соработка на регионалната платформа за култура „Кооператива“.

Целта на оваа дискусија е да се соопштат резултатите од истражувањето, да се прошири кругот на вклучени страни и јавно да се разговара за препораките и за нивното спроведување.

МКЦ-Битола е институционален грантист на програмата Цивика мобилитас.