Тренингот за контекстуална разработка и изградба на група се одржа од 24 до 27 Август 2020 година користејќи ја програмата за видео комуникација преку интернет – ЗУМ (ZOOM).

Изградена е група од  наставници и наставнички по предметот Историја од основни и средни училишта кои заедно ќе работат на воспоставување на дијалог за историјата на современото време

На обуката присуствуваа 16 учесници и учеснички. 15 од нив се наставници и наставнички по историја во основни и средни училишта од Скопје, Битола, Гостивар, Куманово, Прилеп, Кавадарци, Струмица, Велес и Кочани, а во групата беше и историчар вработен во „Музејот на Македонија“, поранешен наставник.

При планирањето на оваа обука, во преден план беше целта на овој проект, поточно меѓусебното запознавање на група наставници и наставнички по историја од различни етнички групи која ќе дискутира за нашето конфликтно минато, притоа поминувајќи време заедно, делејќи заеднички простор за работа и слободни активности.

Така, темите на кои работевме се: запознавање на групата, ненасилна комуникација и перцепција (факт или мислење), контекст и идентитет. Овие теми беа дневно разработени преку интерактивни работилници, каде учесниците и учесничките имаа можност да се ислушаат и да дадат слободно мислење за темите кои ги обработивме. Групата изгради меѓусебна доверба, при што еден од учесниците, за потребата од ваков вид на тренинг, ќе рече „За да ги преиспитувам моите ставови за овие теми, како и за да го зголемам моето знаење за истите. Исто и за да градиме партнерства и сојузништва за општествена промена“.

Обуката овозможи простор за вклученост на учесниците и учесничките, како и воспоставување на дијалог, што сметаме дека е добар вовед во процесот што ни следи со дијалошките кругови.

Тренерскиот тим беше составен од Горан Талески, Емрах Реџепи од Мировна акција (МА) и Мире Младеновски од Асоцијација на наставници по историја на Македонија (АНИМ).

Тренингот е дел од проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“ кој го спроведуваат Здружението Мировна акција и Асоцијацијата на наставници по историја на Македонија (АНИМ), а е финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас и Федерално министерство за економска соработка и развој – Германија преку партнерите од Мировна акција, КУРВЕ, Вустроу од Германија.