Комисијата за избор на грантови ги оцени 62-та концепти на граѓанските организации, поднесени на вонредниот повик за ад хок грантови на Цивика мобилитас (ПЦМ-АДХ-02) за справување со пандемијата Ковид-19.

Добитници на ад-хок грант се 10 организации и тоа:

Новите грантисти дејствуваат во шест различни сектори и тоа најмногу во секторите на здравје и здравствена заштита, човекови права и маргинализирани заедници, но и во секторите за информации и комуникации, родови прашања и култура. Од нив, пет делуваат на локално/општинско ниво, четири на национално и една на регионално ниво во земјата. Вкупниот буџет на овие ад-хок акции изнесува речиси 1 милион денари (940,400 МКД).