Која е всушност Рурална Коалиција и што е она што организацијата го работи? За што застапува и кои се нејзините членки, но и главни дејности со кои што се наметнува како партнер во креирањето на политики, но во исто време и придонесува кон создавањето на одржливи рурални средини во кои што родовата еднаквост и рамноправност е видлива, а младите настојуваат да ја продолжат, но и унапредат работата на своите родители и предци.

Видеото кое што ни ја раскажува приказната за Рурална Коалиција е изработено во рамките на менторската поддршка на Проектот за техничка поддршка на граѓанските организации во Западен Балкан и Турција (EU TACSO 3).

Менторската поддршка е една од алатките која што е особено значајна и придонесува кон институционалниот развој на организациите, а во насока на создавање на цврста и стабилна организациска структура.

Видеото може да го погледнете тука.