РЕАКЦИЈА околу изградбата на патишта во пределот на Шара

Невладини организации и физички лица од Полошкиот регион и Скопје познати како Платформата „Пријатели на Шара“ којашто лобира Шар Планина да стане национален парк остро реагираат за последните случувања на планината и пробивање на патишта во уникатниот пејсажен сегмент од Шар Планина – локалитетот Лешница. „Пријателите на Шара“ сметаат дека изградба на патишта во срцето на идниот парк, односно зоната којашто во иднина треба да биде строго заштитена зона во паркот е апсурдно и загрижувачко за живиот свет на планината.

– Наместо сите заедно да работиме за заштита на планината во последните 20тина дена овој предел се уништува со изградба на патишта. Платформата не е запознаена дали патиштата кон Горна Лешница и Џинибег се изградени плански и дали поседуваат елаборат за влијанието врз животната средина. Сметаме дека постоењето на вакви патишта ќе биде закана за живиот свет на Шара особено она што остана од дивите кози, како и крупните ѕверови како волкот и мечката, изјави Јован Божиноски, член на платформата Пријателите на Шара.

– Од нашата досегашна работа, добивме позитивни сигнали од локалното население во врска со идното прогласување на паркот. Тоа го покажа и истражувањето што го спроведовме пред една година и коешто покажа дека дури 83% од локалното население нема против Шара да стане национален парк. Бидејќи идниот парк треба да поседува и вредности за заштита, апелираме градењето патишта на Шар Планина да престане бидејќи природата не простува и овој предел е значаен за заштита, изјави Метин Муареми, член на платформата „Пријатели на Шара“.

Пријателите на Шара наскоро ќе отпочнат и кампања против урбанизација на Шар Планина и апелираат нелегално ново изградените патишта на Лешница и цела Шар Планина да се затрупаат и да не се користат за да се зачува биодиверзитетот којшто утре треба да биде заштитен знак на националниот парк.