Создавање на можности за соработка и комуникација меѓу локалните здруженија и претставниците на локалната власт

На ден 31.05.2017 година во просториите на хотелот „Але-Дар”, Кочани се одржа седмата тркалезна маса. На тркалезната маса присустуваа локалните здруженија на граѓани и претставници од локалната власт.

На оваа тркалезна маса учесниците имаа можност да ги кажат своите мислења и ставови за документите кои тие заедно со проектниот тим и експертот ги изработија во рамките на проектните активности, како и за досегашната соработка при имплементација на проектот.

Во текот на диксусијата и презентациите на тркалзната маса се донесоа неколку измени кои треба да бидат внесени во документите кои се изработени со цел за подобрување на учеството на помалите заедници во општина Кочани.

DSC_0209-800x600 DSC_0226-800x600 DSC_0248-800x600 DSC_0259-800x600


Седма тркалезна маса во рамки на проектот „Подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво„ во општина Кочани was first posted on June 6, 2017 at 12:32 pm.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com