Рурална Коалиција, денес го одбележа Меѓународниот ден на жените од руралните средини, со успешно завршување на Меѓународната академија на жени претприемачки од руралните средини и доделување на сертификати, како и со потпишување на декларацијата на Руралното Женско Лоби како активна заложба за заедничко делување и застапување за унапредување на родовата еднаквост и економското јакнење на жените од руралните средини како производителки на храна.

Низ 13 вкупно модули водени од страна на фасилитаторки 25 жени успеаа да го поминат процесот на изработка на бизнис план, да размислуваат за унапредување на сопственото производство, да разменуваат меѓусебно знаења и искуства. Академија за жени претприемачки (AWE 2022), е иницијатива на Бирото за Образование Култура на Министерството за надворешни работи на владата на САД која го имплементира овој проект во над 90 земји во светот поддржувајќи повеќе од 16 000 жени, кај нас за прв пат преку партнерска соработка со Рурална Коалиција.

За да ги продолжиме нашите напори и вложувања за унапредување, но и практикување на родовата еднаквост, денес ја потпишавме и декларацијата за активирање на работата на Руралното Женско Лоби кое што делува во Рурална Коалиција и која што ќе ги обедини трудот и посветеноста на жените, заедно со ревносната желба на Рурална Коалиција за подобро економско и социјално утре на сите. Ваквата декларација ќе ја почитуваат и потпишат сите жени кои што ќе станат дел од Руралното Женско Лоби кое што делува и ја јакне родовата компонента во Рурална Коалиција.

Првата академија за жени претприемачки од руралните средини Dream Builder ја организира Амабасадата на САД во Република Северна Македонија U.S. Embassy North Macedonia во партнерска соработка со Рурална Коалиција, додека пак декларацијата за активирање на Руралното Женско Лоби ја потпишавме во рамките на поддршката за унапредување на активностите и делувањето на Руралното Женско Лоби се дел од проектот „Со европско знаење до подобрена родова еднаквост во локалната заедница“, имплементиран од Рурална Коалиција, а поддржан од Reactor Research in Action/ Реактор истражување во акција и нивните партнери преку акцијата „Унапредување на родовата еднаквост во процесот на пристапување во ЕУ“. Акцијата е финансирана од Европската Унија и кофинансирана од Шведската агенција за меѓународен развој и соработка (Сида).

Содржината е единствена одговорност на Рурална Коалиција и не ги одразува ставовите на Европската Унија, Сида или Амбасадата на САД во Северна Македонија.