Моето прикажување на одреден рецепт не се базира само на едноставен „протокол” на приготвувањето. Секогаш поаѓам од идејата  да истакнам дека  во современото бурно живеење, приготвувањето на храната може да  се врши бавно и секако, правилно и дека бавниот начин на приготвување на храна всушност е најбрзиот и најблагодарниот избор на жената во современието.

Рецептот е достапен, тука: Риба на кромид.