Регионалното географско друштво „Геосфера“ – Битола на 30.08.2017 год. за наставниците по географија од регионот на Битола, Ресен и Демир Хисар организираше едукативна работилница на тема: „Примена на ИКТ во наставата по географија во функција на формативното оценување на учениците – Educaplay“.
Предавачи: м-р Мите Ристов и Даниела Ристова.