Во последниот Индекс на рационалност на Центарот за граѓански комуникации споредени се цените по кои различни институции купувале пет сосема исти видови производи или услуги.

Еден од нив се „анатомски кожени кломпи“ какви што изминатиот период набавиле десет градинки од земјава. Разликата меѓу најниската и највисоката цена по коишто се купени истите кломпи но во различни градинки изнесува дури 204%. Односно, детската градинка „25 Мај“ од Гази Баба за пар вакви кломпи платила 718 денари, а градинката „Буба Мара“ од Аеродром дури 2.183 денари.

Разликите во цените не можат да се оправдаат ниту со применетите постапки, ниту со купените количини бидејќи градинките кои купиле најголеми количини кломпи платиле и највисоки цени за нив.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.