Здружението Мировна акција Прилеп/Тетово во партнерство со Центарот за мировни студии од Загреб објавуваат повик за грантови на граѓански организации, со цел зајакнување на процесите на интегрирано образование во училиштата преку зголемување на јавната поддршка за тоа.

Грантовите се доделуваат на граѓански организации во општините Скопје, Куманово, Прилеп, Долнени, Македонски Брод и Гостивар.

Од предлог- проектите се очекува:

  • да бидат насочени кон зголемување на јавната поддршка на локално или национално ниво на процесот на меѓуетничка интеграција во образованието;
  • да остварат соработка барем со едно основно или средно училиште од општината каде работи организацијата.

Вкупниот фонд изнесува 20.000 евра, додека за секој поединечен грант предвидени се максимални  5.000 евра.

За повеќе информации погледнете го целосниот повик.

Мировна акција е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.