Согледувајќи ја потребата за поуспешна и поефикасна работа на градоначалниците сакаме да Ве поканиме на еднодневна обука специјално дизајнирана за Вас и менаџерскиот тим на општината насловена како „Буџетски процес, ефикасност, транспарентност, отчетност и предизвици при преземање на функцијата градоначалник на единиците на локалната самоуправа“ која ќе се одржи на 15 Ноември 2017 година во хотел „Континентал“ – Скопје.