Во рамките на проектот „Организациски развој на НРЦ и подобрени способности за вработување и претприемништво кај Ромите, особено кај жените и младите“со финансиска поддршка на We Effect, беа одржани две еднодневни работилници за проценка на внатрешни капацитети на НРЦ и подготовка на План за зајакнување на капацитетите. Работилниците и индивидуалните интервјуа беа организирани преку зоом, а ги одржа надворешна експертка со вработените на НРЦ.