Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници на 26 април ги презентираше наодите од процената на влијанието на Стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје 2010–2020 година која беше донесена од Владата на Република Македонија во 2011 година.

„Според индикаторите, имаме пораст на сексуално преносливите инфекции, загрижувачки висока стапка на перинатална смртност и немаме пристап до орална контрацепција. Исто така, нивото на информираност кај младите е многу ниско кога станува збор за сексуалното и репродуктивно здравје. Поради омразата и хомофобија што постојат, целните групи се сè поисплашени да пристапат за да побараат помош.“- изјави Драшко Костовски од Х.Е.Р.А.

Здруженијата на маргинализираните заедници бараат примена на Стратегија и обвинуваат дека државата досега нема превземено конкретни активности кои ќе го унапредат сексуалното и репродуктивно здравје и права.

Препораките од невладините организации за надминување на овој проблем вклучуваат воведување сеопфатно сексуално образование; обезбедување основни услуги од примарната здравствена заштита, особено гинеколошки услуги низ целата земја; унапредување на пристапот до контрацептивни средства; заштита на човековите права на маргинализираните заедници и измена на законот за прекинување на бременоста од 2013 година.

Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас. За повеќе информации, погледнете го нивниот профил.