Средба со Роми : 28  Јануари  2021, Штип

Во рамки на проектот “Политики и практики за адекватно домување” на 28.01.2020 година, Национален  Ромски Центар  го презентираше  истражувачкиот извештај  изработен во рамки на проектот. Како резултат на општата состојба со Ковид 19 во земјата и светот , НРЦ  ги прилагоди своите активности согласно  состојба и мерките на министертсвото за здраство . Оие ј активности   во  градот Штип  се континуитет на претходните актовности поврзани си правото на легализација на ромски домови и не ромски. Се спроведоа  активности за информирање на граѓаните за актуелните процеси и правила и законски регулативи за легализирање, како и предлозите за можно донесување на новиот закон за легализација . Инфомациите се споведуваа преку медиуми, интернет портали, социјални мрежи, состаноци преку интернет конекции а и беа дистрибуиорани и печатени памфлети.

Политиките кога се јавни и достапни за секој граѓанин а најповеќе за неуките и посиромашните  слоеви на граѓани во овој случај Ромите без документи, роми бездомсници даваат надеж за приближување на правото и можно користење на тоа право на  подобра живот во Урбана средина.

Општина  Штип  преку солидно соработуваќе, се надвеаме на успешни активности и резултати и развивање на Општината во модерна Урбана заедница за подобар живот на граќаните.

Врз основа на сите наши анализи и комуникации испланиравме да одржиме една завршна средба со Ромите од Штип и да ипсратиме порака за правото на урбано живеење.

Во  рамки  на презентација на извештајот во Штип, им беа поделени топли оброци и хигиенски пакети на  околу 25 семејства, односно околу 100 лица од социјално ранливи категории на граѓани од Штип . На презентацијата  беа изложени информации кои се однесуваат на домувањето и правата на граѓаните  да живеат во урбана средина , односно прашања кои се однесуваат на правната сигурност на имотот, условите за живеење кои треба да се обезбедат за соодветно домување, прашања кои се однесуваат на донесување на урбанистичка планска документација и други детали кои се поврзани со прашањето на домувањето.

Активностите од проектот се подржани од Фондација отворено општество – Македонија.

Имавме и медимска прситност  кои можете да ги проследите преку овие линкови.


Проект: “ Политики и Практики за адекватно домување Презентација на извештај „ “Имам прво да живеам во урбана Средина„ was first posted on January 30, 2021 at 9:05 am.
©2016 “Национален Ромски Центар“. Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at dalibor.sojic@gmail.com