Анима Мунди заедно со останатите македонски здруженија за заштита на животните упати предлози до претставниците на сите политички партии и независните кандидати за Парламентарните избори во Република Македонија.

„Засегнати сме и за стратегиите, ставот и програмите со кои партиите ќе ги третираат животните со цел конечно подобрување на нивната состојба, заштита и благосостојба“, се вели меѓу другото во нивното обраќање.

Целиот текст на предлозите можете да го погледнете на следниот линк: http://anima-mundi.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2016-12-05-07-35-53&catid=66:2011-11-20-05-10-32&Itemid=340

Анима Мунди е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас.