idscs logoИнститутот за Демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) Ве поканува на 7 декември (среда) од 10 часот во хотел Карпош на презентација на два извештаи од истражување на јавното мислење за “Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост” и “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите”.

Податоците покажуваат дека и покрај тоа што партиите изминатиот период често се осврнуваа на најсиромашните граѓани, примателите на социјална помош во голема мера од иднината немаат позитивни очекувања. Повеќе од половина од нив сметаат дека економската состојба во земјата се движи во лоша насока. Анкетираните велат дека работа во земјава се наоѓа многу тешко, а примателите на социјална помош сметаат дека со помошта едвај преживуваат, а нивните трошоци се зголемуваат.

За повеќе информации повелете на презентацијата на двете истражувања: “Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост” – истражување на јавно мислење на работоспособното население кое ги испитува ставовите и перцепциите за условите и можностите за работа, личната социо-економска состојба, можностите и спремноста за преземање претприемнички потфати, и општата социо-економска состојба во државата.   “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите” истражување на ставовите и перцепциите на примателите на социјална помош во однос на условите во кои живеат, можностите за работа, и социјалната помош и заштита која ја добиваат од страна на државата.

idscs logo

ИДСЦС е корисник на институционален грант од програмата Цивика мобилитас.