MOF 06122016На 3 и 4 декември (сабота и недела), 2016 година во просториите на Младински клуб се одржа обуката за нова генерација на предавачи по „Учиме право“ организирана од Младинскиот образовен форум, поддражана од Цивика мобилитас и Фондацијата Отворено Општество Македонија. На оваа обука учествуваа 23 учесници од Скопје, Куманово, Тетово, Кичево, Струга, Делчево и Прилеп. За целите на оваа обука МОФ распиша јавен повик на кој учесниците беа избрани врз основа на поднесената апликација која се состоеше од кратка биографија, мотивационо писмо како и пополнување на формулар.

Обуката започна со поздравно обраќање и претставување на МОФ и програмата „Учиме право“ од страна на координаторот на програмата Димитар Низамовски.

MOF 06122016

Според агендата следуваше сесијата за елементи на добра лекција и методологијата на предавањето по Учиме право која беше презентирана од страна на Кристина Митрова и Давид Мијовски. За интерактивните методи и техники кои можат да се користат во една лекција во рамки на неформалното образование говореа Димитар Низамовски и Јордан Јованов. Следната сесија беше за демонстрација на предавање по Учиме право, каде што учесниците имаа прилика да се запознаат со начинот на кој се одвива едно предавање. Оваа сесија ја одржаа Димитар Ванчов и Елена Котевска. Кон крајот на првиот ден од обуката учесниците беа поделени во 5 групи, каде што имаа можност да спремат една лекција по Учиме право и притоа да се користат со методи и техники на неформалното образование, и притоа да ја презентираат пред другите учесници.

Следниот ден сите групи ги презентираа своите лекции и на истите добиваа повратни коментари и забелешки од страна на постарите и поискусните предавачи и членови на МОФ во насока на подобрување на нивното предавање. Кон крајот на обуката, присутните добија сертификати за успешно помината обука за нови предавачи по Учиме право, а наскоро ќе се одржи и првиот состаок каде што предавачите ќе се распределат по градови и клубови.