GLAS PROTIV NASILSTVO 09122016На 25 ноември, 2016 година, Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство организираше настан „Потпишување на заедничка Декларација: Спречување и борба против насилство врз жени и семејно насилство“ со што ја започна и овогодишната кампања „16 дена активизам против насилство врз жените“. Кампањата ќе трае од 25-ти ноември до 10 декември, 2016 година.

На настанот, за прв пат во Македонија, 19 политички партии потпишаа заедничка Декларација за спречување и заштита од различни форми на насилство врз жените и семејно насилство. Со Декларацијата, политичките партии се обврзаа на ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од сите форми на насилство врз жената и домашно насилство; следење на препораките на Советот на Европа за достапноста и минимум стандардите кои треба да ги исполнуваат услугите за поддршка; како и обезбедување одржливост на услугите преку развивање на програми за финасиска поддршка на национално и локално ниво.

„Потпишувањето на Декларацијата значи дека ратификацијата на Истанбулската Конвенција е извесна и ќе се случи во 2017 година. Заложбата на политичките партии поинтензивно да почнат да работат на овој проблем и да му пристапат со должното внимание кое го заслужува, е само првиот чекор кон решавање на проблемот на насилство врз жените и семејно насилство со кој е засегната секоја трета жена во Македонија“ – изјави Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените.

Свое обраќање имаше и Амбасадорот на Шведска во Македонија, г. Мат Стефансон, кој изјави: „Ми претставува задоволство што толку многу политички партии се посветија на потпишување на заедничката декларација. Ова е важен чекор кон справување со семејното насилство насочено кон жените и децата. Да се направи ова сред турбулнетниот период во кој се наоѓа државата е показател на силната посветеност“.

GLAS PROTIV NASILSTVO 09122016

Г-а Луиза Винтон, Постојан координатор на Обединети Нации, постојан претставник на УНДП и претставник на УНФПА, изјави: „Истанбулската конвенција е најдобрата правна рамка во светот за борба против насилството врз жените во сите негови форми. Охрабрени сме што гледаме дека толку многу политички партии се залагаат за што побрза ратификација на Конвенцијата . Спроведувањето на одредбите на Конвенцијата ќе гарантира побезбедна иднина за жените и девојчињата и ќе помогне да се претвори посветеноста на земјата кон родовата еднаквост, во реалност“.

Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство е основана во 2010 година, од 27 граѓански организации кои работат на превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Мисијата на Националната мрежа е координирано делување на ГОи во насока на унапредување на политиките и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство. Мрежата се стреми кон препознавање на женските човекови права и нивна афирмација во РМ. Стратешки цели на мрежата се: актуелизирање на проблемот на насилство врз жените и семејното насилство, воспоставување на влијание врз националните политики, зајакнување на внатрешните капацитети и координирано делување на мрежата, подобрување на моделот на заштита на жртви спроведуван од граѓанските организации како и развивање на регионална и меѓународна соработка.