TIVKOTO MNOZINSTVO 13122016 1На 8 декември 2016 година, пред просториите на здружението „Тивкото мнозинство“ од Штип беше одржан Граѓански форум на кој учествуваа текстилни и кожарски работници, стечајни работници, граѓански организации, граѓански активисти и граѓани од Штип, Кумaново, Св. Николе, Крива Паланка, Пробиштип, Штип, Кочани, Зрновци, Карбинци, Чешиново-Облешево, Македонска Каменица, Делчево и од Виница.

TIVKOTO MNOZINSTVO 13122016 1

Форумот беше одржан на отворено за да може да учествуваат пристигнатите околу 400 луѓе. „Проблемот со текстилните и кожарските работници е еден вид табу тема во нашиот регионот, а и општо во државата“, рекоа од Здружението. Според нив, масовното присуство на Форумот е одговор на повеќе децениската манипулација и злоупотреба на овие работници од страна на институциите и на самите работодавачи. Здружението работи напорно речиси една година за да ја стекне довербата на овие работници на кои 25 години никој не се сети.

На Форумот, здружението „Тивкото мнозинство“ даде отчет за досегашната работа, за целите и заложбите за примена на Законот за заштита на укажувачите на дело. Учеството на граѓаните во Форумот има за цел да ги актуелизира проблемите со кои се соочуваат текстилните и кожарските работници во Источна Македонија. Неколку работнички храбро ги претставија своите лични судбини пред присутните.

TIVKOTO MNOZINSTVO 13122016 2

Учесниците сметаат дека една од најприоритетните активности треба да биде формирањето нов Синдикат кој ќе придонесе за решавање или отпочнување на решавање на нивните проблеми. Тие ќе побараат поддршка и од новата власт, да биде нивни партнер и да се воспостави еднаквост на граѓаните пред законите.

Граѓанскиот форум го организираше здружението на текстилни и кожарски работници „Тивкото мнозинство“ од Штип, а е дел од проектот „Мониторинг со едукација и превенција како мерка за унапредување и заштита на правата на текстилните и кожарските работници при имплементација на Законот за заштита на укажувачи (свиркачи )“, финансиски поддржан од Цивика мобилитас.