Здружението за регионален развој Балкан економик форум го заврши својот шестмесечен проект “Практична обука за промени”, кој кулминираше со изработката на ова видео.

Во него можете да погледнете интервјуа со раководители на центри за кариера, членови на сектори за управување со човечки ресурси во различни компании, истражувачи од областа на образованието и пазарот на труд и поранешни/сегашни практиканти со цел да се прикажат нивните искуства и совети зошто практичната обука е од особено значење за универзитетските студенти.

Здружението Балкан економик форум е корисник на мал акциски грант од програмата Цивика мобилитас.