Здравствени бенефиции што не функционираат во пракса, парцијално спроведени инклузивни политики во училиштата и ниска информираност за видовите на социјална заштита по навршената 26 година на лицата со попреченост – беа дел од темите на дискусијата на вчерашната обука „Информирај се за своите права“, што здружението „Сината птица“ ја одржа за родителите и претставници на институциите од Берово.


Во опуштена атмосфера, во просториите на општина Берово, обучувачката Милица Трпевска, и самата лице со попреченост, вешто и мотивирачки ги водеше пред се` родителите низ правните рамки и процедури за остварување на на нивните бенефиции од областа здравстото, образованието и социјалната заштита.
Брошурата што ја приготвивме и која е сублимат од од најпотребните информации во врска со правата на родителите/ старателите, како и самата обука од страна на присутните на беше високо оценета, како мошне корисна и применлива.
Дел од проблемите за кои зборуваа родителите, ќе бидат тема на разговор и на работната група во која ќе има претставници од родителите и институциите и која ќе се сретне на 30 март во Берово. Оваа група понатаму ќе ги приоретизира главните проблеми и потреби на родителите од оваа општина и ќе изготви акциски план за нивно решавање.
Обуките се дел од проектот „Застапуваме, зајакнуваме, се поврзуваме“ поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата Цивика Мобилитас.